IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!


Na prvom mieste je kvalita

Firma vznikla 1.8.1991 s názvom Ján Šebo, ako podnikajúca fyzická osoba, po ďalšom rozvoji sa premenovala v roku 2003 na Ján Šebo - Medzinárodná doprava. Od 10.10.2012 bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Nitra. Firma pracuje v oblasti dopravy a špedičných služieb na domácom a zahraničnom trhu. Špecializuje sa na dopravu agroproduktov a sypkých materiálov. V máji 2004 obdržala certifikáty ISO – 9001 : 2015 pre činnosť Doprava a špedičné služby, GMP + B4 transport.

Firma vlastní 45 sklápacích aut s celkovým objemom 55 – 60 m3, tiež 10 čelných nakladačov, ďalej garáže, sklad a opravárenské dielne v Podlužanoch, kde vie pružne a odborne odstrániť závady a vykonať opravy strojového parku.

Najvyšším cieľom našej firmy je zabezpečenie spokojnosti našich zákazníkov, poskytovaním kvalitných dopravných a špedičných služieb. V súčasnosti firma pracuje a dodržiava systém kvality ISO 9001:2015.