IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Na prvom mieste je kvalita

Ján Šebo Po skončení základnej školy som sa vyučil na Strednom odbornom učilišti v Leviciach za automechanika. Tri roky som po vyučení pracoval na Okresnom stavebnom podniku v Leviciach. V roku 1983 som nastúpil do Agrochemického podniku Levice, kde som jazdil na trambuse MTS 706. Od roku som 1991 som začal podnikať, začínal som na vozidle MTS 24 a odvtedy sa v rámci počtu vozidiel postupne rozrastáme. Momentálne máme 30 kamiónov. Týmito vozidlami zabezpečujeme vnútroštátnu aj medzinárodnú prepravu. Ak by som to mal vyjadriť percentuálne, tak 70% tvorí medzinárodná preprava, najviac Rakúsko, potom Čechy, Maďarsko, Poľsko a menej Nemecko. Naším významným partnerom je spoločnosť Slovenské cukrovary s.r.o. Sereď, Agrana, ARIMEX Bratislava spol. s.r.o., Provit SK s.r.o. pre ktorých vozíme najviac agroprodukty, umelé hnojivá a iný sypký materiál, to sú príklady najväčších objemov dopravy do a z Rakúska.